Kreditkort utan avgift

Kreditkort utan avgift kan vara några av de bättre kreditkort i jämförelse med andra. Vid sporadisk användning är ett kreditkort utan årsavgift bra att ha.

Årsavgiften eller avgiften kan bestå av olika delar. Det är viktigt att man är uppmärksam på alla avgifters karaktär och inte hur de benämns när man jämför kreditkort utan årsavgift

Normalt finns det möjlighet att betala avgiften årsvis, kvartalsvis eller månadsvis.

Generellt blir avgiften lite lägre om man betalar den årsvis, men det kan vara mer bekvämt att betala den månadsvis.

Oftast finns möjligheten att välja det som passar en själv bäst.

Om du hittar ett kreditkort som du tycker passar dig bra, men som ändå har en årsavgift av någon form kan det vara bäst att välja att betala den årsvis.

Olika benämningar

En del av att undersöka och att jämföra kreditkort utan årsavgift är att ta reda på vad den faktiska årsavgiften är.

Om du är intresserad av att ha ett kort helt utan årsavgifter där du enbart behöver eventuellt betala ränta om du väljer att delbetala ett köp behöver du kontrollera alla avgifter noggrant.

Det du behöver veta är vilka avgifter som kan tillkomma och vilka avgifter som tillkommer oavsett användning .

Det vill säga de avgifter som du kommer att behöva betala oberoende av hur du använder kreditkortet.

Vilka avgifter som kan tillkomma

Somliga kreditgivare är tydliga i sina villkor med vad som är årliga avgifter och vad som är avgifter som enbart tillkommer på grund av att man använder kreditkortet.

En del kreditgivare tar ut avgifter för pappersfaktura , eller till och med administrativa avgifter för att ställa ut en faktura.

Om du har för avsikt att inte ha e-faktura eller via e-post behöver du kontrollera om en faktura skickas ut oavsett om du har en utestående skuld till kreditgivaren eller inte.

Om du vill ha pappersfaktura och det alltid skickas ut en faktura även om du inte har använt något av ditt kreditutrymme behöver du lägga till den här kostnaden i den årliga avgiften.

Kom ihåg, vi vill ha ett kreditkort helt utan avgifter . Man ska kunna lägga kreditkortet på hyllan och inte använda det och inte behöva betala några avgifter.

Oavsett användning

Om du vill veta mer om hur vi ser på årsavgifter kan du läsa om det på ”Vår kreditkortslista” här i vår Wiki.

Vi anser att det är väsentligt att inkludera alla avgifter som är oundvikliga under benämningen årsavgift oavsett hur kreditgivaren benämner det.

Här har vi några exempel på benämningar som du bör inkludera i årsavgiften beroende på hur du vill använda kreditkortet

 • Administrativa avgifter
 • Faktureringsavgift
 • Pappersfakturaavgift
 • Årsavgift

För att leta bland alla kreditkort utan årsavgift kan du hos oss helt enkelt filtrera på Ingen årsavgift eftersom att det vi anger under årsavgift förenklat inkluderar alla avgifter som inte är oundvikliga genom att man inte använder kreditkortet.

Vi inkluderar dock inte pappersfaktura-avgifter eller avgifter som tillkommer på grund av att man väljer det framför ett liknande alternativ som inte medför någon avgift.

Hitta ett kreditkort utan avgift

För att hitta och skaffa ett avgiftsfritt kreditkort kan du gå direkt till vår kreditkortslista och filtrera och sortera bland alla kreditkort.

Det enklaste är att ställa in filter för att enbart visa kreditkort utan avgift och därefter välja andra villkor du tycker är viktiga.

Steg 1: Gå till vår kreditkortslista

Gå till vår kreditkortslista i en ny flik och titta in de filter och sorteringsmöjligheter vi tillhandahåller.

Vår kreditkortslista

Steg 2: Välj ”Ingen årsavgift”

Bland våra filter kan du enkelt välja att enbart visa de kreditkort som inte har någon årlig avgift genom att aktivera filtret ”Ingen årsavgift”.

Detta gör du genom att trycka på knappen Ingen årsavgift som ser ut som på bilden.

Knappen för att aktivera kreditkort utan årsavgift

Till att den är aktiverad och lyser blått (se nedan).

Knappen för kreditkort utan årsavgift är aktiverad

Detta gör att listan med kreditkort ändras och du kan enbart se de kreditkort som vi har specificerat som årsavgift 0 kr (inte har någon avgift).

Detta innebär som sagt dock att alla kreditkort där alla avgifters karaktärer som är oundvikliga inkluderas i detta.

Om du vill få hem en pappersfaktura eller har andra krav på din kreditgivare bör du kontrollera detta ytterligare.

Steg 3: Skaffa ditt kreditkort utan avgift

Nu har vi kommit till steget att du behöver ansöka om det kreditkort som du har funnit passa dig bäst.

För att kunna ansöka om ett kreditkort måste du besöka kreditgivarens hemsida och fylla i deras formulär.

Vissa kreditgivare har enkla formulär där det mesta fylls i genom att du legitimerar dig med BankID.

Genom att klicka på kreditkortets namn eller den länk som under namnet finns hamnar du på den sida där du kan läsa mer om kreditkortet.

Här kan du också ansöka om kreditkortet.

Användning

När du har blivit beviljad ett kreditutrymme hos kreditgivaren för ditt kreditkort är det dags att börja använda kreditkortet.

När du använder kreditkortet kommer du att använda delar eller hela det beviljade kreditbeloppet som gäller mellan dig och kreditgivaren.

Det är viktigt att alltid betala alla räkningar i tid och innan de räntefria dagarna tar slut för att helt och hållet undvika några former av avgifter som annars kan tillkomma.

Man måste därför även se upp med hur man använder kreditkortet och man måste vara noga med att betala fakturorna för att undvika avgifter så som

 • Förseningsavgift
 • Påminnelseavgift
 • Ränta
 • Administrativa avgifter
 • Övrigt

Hur förseningsavgifter eller påminnelseavgifter benämns spelar inte någon större roll. Det är deras karaktär som har en betydelse.

Om du missar att betala en faktura i tid kan därför avgifter tillkomma som inte enbart är ränteavgifter. Det handlar om avgifter med fasta belopp som kreditgivaren kommer att kräva dig.

Var därför observant på att kreditgivaren alltid ska ha pengarna tillhanda på den sista dagen på fakturan. Det innebär att du måste betala fakturan några dagar innan den förfaller.

Beroende på vad du har för bank och vad kreditgivaren har för bank kan det ta olika antal bankdagar för dem att få pengarna.

Förseningsavgift

Förseningsavgift innebär att kreditgivaren får de pengarna de kräver under varje faktureringsperiod för sent.

Avgiften tillkommer på nästa faktura eller eventuellt en extra utskickad faktura. Det innebär inte att du får en påminnelsefaktura där förseningsavgiften är tillagd.

Förenklat innebär detta att kreditgivaren fick pengarna tillhanda efter förfallodatumet men innan det datum som de valde att skicka ut en påminnelse.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift kan tillkomma om du betalar en faktura för användning av kreditkortet för sent.

Hur stor den här avgiften ska alltid vara specificerat i den standardiserade europeiska konsumentkreditinformation som alla kreditgivare ska tillhandahålla dig i god tid innan ni tecknar avtal.

Normalt kan den uppgå till 180 kr och kan därför medföra att ditt kreditkort utan avgift inte i praktiken blev det.

Påminnelseavgiften tillkommer på din faktura om du inte betalar den första fakturan i tid. Detta innebär att den andra fakturan som kreditgivaren skickar till dig kommer att vara på ett högre belopp.

Utöver påminnelseavgift på en andra faktura kan det också tillkomma ränteavgifter.

Ränteavgift

En given avgift som man annars kanske inte tänker på är själva räntan som kan tillkomma om du inte betalar en faktura inom räntefria dagarna eftersom du då kommer att debiteras ränta.

Hur stor ränteavgiften blir beror på hur många dagar efter att de räntefria dagarna tar slut som kreditgivaren har pengarna tillhanda.

Räntan beror också på vad den nominella räntesatsen mellan dig och kreditgivaren är. Ju högre nominell ränta desto högre kommer den här kostnaden att bli.

Om man är slarvig med att betala fakturor i tid eller potentiellt vill använda ett kreditkort för att delbetala köp bör man inte enbart välja ett kreditkort utan avgift utan också ett kreditkort som har låg nominell och effektiv ränta

Som förslag kan det vara bättre att kontrollera den effektiva räntan före den nominella räntan. Genom att du sorterar på den effektiva räntan fångar du upp avgifter som kan tillkomma om du inte betalar i tid.

För att filtrera och sortera på kreditkort utan årsavgift och med en låg effektiv ränta gör du följande.

Steg 1: Filtrera på utan avgift

För att filtrera fram och visa enbart de kreditkort som inte har någon avgift följer du stegen ovan.

Steg 2: Sortera på effektiv ränta

Genom att du trycker på knappen under sorteringsalternativen som heter effektiv ränta sorterar listan på just det här begreppet.

Steg 3: Sortera enligt lägst till högst

Eftersom att vi vill ha så låg effektiv ränta som möjligt bör du trycka in och säkerställa att listan sorterar de med lägst effektiv ränta först. Det vill säga att listan är i stigande ordning.

Filter och sortering för kreditkort utan avgift och lägst effektiv
   ränta

De som är överst i listan vill vi ska vara de med lägst effektiv ränta, och därmed de som kan passa dig bäst.

Genom att du trycker på knappen under sorteringsalternativen som heter lägst till högst ändrar listan sig och de med lägst effektiv ränta hamnar högst upp.

I detta exemplet ser vi att det kreditkort som har lägst effektiv ränta och är ett kreditkort utan avgift är Danske Bank Direkt Ung.

Det Danske Bank dock inte tillhandahållet är standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Vi kan därför inte med säkerhet kontrollera att kreditkortets avgifter är av den karaktär att de inte kommer att drabba dig.

Eftersom att Danske Bank inte tillhandahåller det här dokumentet inför att man ansöker om ett kreditkort är det bäst att antingen leta vidare eller kontakta dem för att få det tillhanda.

Som vi går igenom på nedan länk är det viktigt att kontrollera innehållet i den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen.

Wiki: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Administrativa avgifter

Precis som på sedvanliga fakturor kan det tillkomma avgifter kreditgivaren kallar administrativa avgifter.

I det här fallet kan administrativa avgifter tillkomma om du betalar en faktura för sent och därför behöver kreditgivaren administrera din skuld ytterligare.

Övrigt

Som vi ovan har gått igenom kan avgifter benämnas på olika sätt men ändå fungera liknande.

Det kan därför tillkomma andra avgifter än vi här har gått igenom eftersom att kreditgivare kan döpa avgifterna till annat.

Genom att noga läsa standardiserad europeisk konsumentkreditinformation får du en bra översikt över alla avgifter som kan tillkomma.

Effektiv ränta

Det enklaste sättet att kontrollera vad det eventuellt kan komma att kosta dig om du inte betala fakturor i tid eller väljer att delbetala din skuld till kreditgivaren bör du ta hänsyn till den effektiva räntan.

Den effektiva räntan inkluderar alla avgifter som kan tillkomma om man väljer att delbetala sin skuld till kreditgivaren och kan därför användas som ett bra sätt att välja kreditkort med låga övriga avgifter.