Vår kreditkortslista

Vår kreditkortslista må vara unik i sitt slag när det gäller jämförelsetjänster på den svenska marknaden.

Översikt

Vi erbjuder dig ett unikt sätt att sortera och filtrera bland alla kreditkort och alla deras viktigaste beståndsdelar, bland annat

 • Namn
 • Korttyp
 • Årsavgift
 • Räntefria dagar
 • Nominell ränta
 • Effektiv ränta
 • Cashback
 • Valutapåslag
 • Uttagsavgift
 • Avbetalning
 • Tre primära försäljningsargument
 • Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Härefter kommer vi att gå igenom varje steg och förklara hur vi har specificerat informationen och varför den är viktig när du jämför kreditkort.

Namn

Den första informationen som också kan vara den information som du redan kan känna till är vad ett kreditkort heter.

Namnet är ett sätt för kreditgivaren att profilera sitt kreditkort från den stora mängden kreditkort som existerar på marknaden.

Namnet må vara trivialt, men kan ha en stor betydelse för din uppfattning om kreditkortets trovärdighet och om det passar din image.

Den reklam och marknadsföring du redan har kommit i kontakt med angående kreditkort eller övrigt påverkar din bedömning om vilket kreditkort som passar dig bäst.

Den här delen av varje sektion är även en länk till sidan där du kan läsa mer om och ansöka om det specifika kreditkort.

Korttyp

Korttypen kan avgöra i vilket utsträckning du kan använda kreditkortet.

Vissa korttyper fungerar på mindre antal ställen än andra.

Mastercard anses vara de som fungerar på flest ställen över hela värden. Därefter kommer VISA och sista hittar vi American Express.

Generellt kommer du att komma långt på Mastercard och VISA, oavsett var i världen du befinner dig.

Valet av korttyp känner vi inte går att kvantifiera till att den ena är bättre än den andra. Det hela beror på var du vill använda ditt kreditkort. Därför har ingen av korttyperna markerats som bättre än någon annan.

Årsavgift

Årsavgiften specificeras antingen som "ingen årsavgift" eller som "belopp kr".

Det ligger dock en del problematik omring årsavgift som man måste ta ställning kring.

Alla avgifter som av oss har uppfattats om obligatoriska oavsett hur mycket man använder krediten anses vara en årsavgift.

Det innebär att vi inte har tummat på vad de själva har angett under just ordet årsavgift utan också inkluderat övriga avgifter som till exempel aviavgifter som är obligatoriska.

Om de har angett att man kan betala årsavgiften månadsvis eller årsvis har vi alltid tagit det högsta beloppet oavsett vad som gäller.

Årsavgiften ska därmed visa den kostnad du högst kommer att ha varje år genom att enbart teckna det specifika kreditkortet, med andra ord den maximala årskostnaden av att enbart ha kortet.

Om du inte vet hur mycket du kommer att använda kreditkortet kan det vara av vikt att välja ett med låg eller ett som är helt fritt från årsavgifter.

När du jämför kreditkort är det viktigt att du också kontrollerar den faktiska årsavgiften så som du kommer att använda krediten.

Kreditkort utan årsavgift är härligt att ha. Då kan man ha kreditkortet utan att behöva betala för det om du inte använder det. De kreditkort som har en lägre årsavgift än det genomsnittliga kreditkortet anses vara bättre och är markerade därefter. Ett rimligt antagande är att de kreditkort helt utan årsavgift kommer att vara bättre än genomsnittet eftersom att somliga kreditkort just har en årsavgift.

Räntefria dagar

Räntefria dagar specificeras som "Upp till X dagar" där X är antalet dagar som man maximalt kan få.

Anledningen till att detta är ett av de mest intressanta aspekterna av ett kreditkorts egenskaper är implikationerna det får på andra delar.

Om du vill använda ett kreditkort för att få tillgång till cashback och därmed spara ytterliga lite pengar varje år är antalet räntefria dagar av ytterst vikt. Det är svårt att spara pengar med cashback om du drar på dig räntekostnader.

Antalet räntefria dagar anges inte som ett exakt antal dagar eftersom antalet räntefria dagar du kan utnyttja beror på

 • När du gör köpet
 • När faktureringsperioden tar slut
 • Antalet dagar som fakturan ska betalas inom

Det maximala antalet räntefria dagar du kan använda beror helt på när du gör ditt köp.

Om du gör ditt köp på första dagen under en faktureringsperiod kommer det att dröja faktureringsperiodens längd innan du får en faktura för köpet.

Därtill kommer antalet dagar som fakturan ska betalas inom också att vara en tidsperiod som du har fått uppskov med betalningen utan att erlägga ränta.

Räntefria dagar anger därmed hur lång tid det som längst kan ta från det att du gör ett köp till dess att kreditgivaren ska ha pengarna tillhanda utan att du ska behöva betala ränta på köpet.

Det är viktigt att känna till att det därför inte är en individuell bedömning och att din kreditvärdighet avgör hur många dagar du får i räntefria dagar, utan det beror helt och hållet på när du gör ett köp.

Räntefria dagar är härligt att ha. Om detta är en av de faktorer som påverkar till val av kreditkort när du jämför bör du vilja ha så många räntefria dagar som möjligt. De kreditkort som har fler räntefria dagar än det genomsnittliga kreditkortet har markerats som att de har bättre antal räntefria dagar.

Nominell ränta

Den nominella räntan anges antingen som ett intervall eller som ett enskilt tal. Samtliga är i procent.

Om det tydligt framgår om kreditkortet, på någon av deras hemsidor, villkor eller standardiserad europeisk konsumentkreditsinformation att det finns flera olika räntor anges ett intervall.

Om det enbart framgår en ränta och inte något annat exempel anges enbart ett enskilt procentuellt belopp.

Problematiken kan ligga hos de kreditkort där kreditgivaren anger att den nominella räntan sätts individuellt. Om det är fallet, anges det intervall eller den räntan som de anger i den standardiserade europeiska konsumentkreditsinformation.

Den nominella räntan är intressant först och främst eftersom den visar hur mycket det skulle kunna kosta att delbetala köp du gör med ett kreditkort.

Däremot bör man snarare kontrollera den effektiva räntan om man är intresserad av att veta hur mycket att delbetala köp kan kosta.

Det som är mest intressant och som man bör använda den nominella räntan är att jämföra den med den effektiva räntan. Skillnaden där emellan visar hur mycket avgifter som annars är dolda som tillkommer.

Som följer av att den nominella räntan är en kostnad vill vi givetvis ha låg nominell ränta. Alla kreditkort som har en nominell ränta lägre än den genomsnittliga nominella räntan har markerats med att de har bättre nominell ränta. Om den nominella räntan är ett intervall är det genomsnittet som vi tar hänsyn till.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan anges enligt samma sätt som den nominella räntan. Antingen är det ett intervall eller ett procentuellt belopp.

Somliga kreditgivare anger den effektiva räntan på deras hemsida som ett försäljningsargument.

Om det finns flera olika effektiva räntor, anges det som ett intervall lägst till högst.

Anledningen till att det kan vara ett intervall är att den nominella räntan kan sättas individuellt ävensom att man kan beräkna den effektiva räntan med olika händelser i åsyn.

Tänker du dig att du vill veta hur mycket det kan komma att kosta att utnyttja en kredit till fullo bör den effektiva räntan fånga alla avgifter.

Avgifterna handlar både om den nominella räntan men också om aviavgifter, administrativa avgifter och annat. Hur de benämns spelar ingen större roll.

Om en avgift är oundviklig ska den ingå i den effektiva räntan.

Det som du kan behöva att vara uppmärksam på och som du bör kontrollera är den faktiska effektiva räntan som du kan komma att få. I den standardiserade europeiska konsumentkreditsinformationen som varje kreditkort ska ha anges både den effektiva räntan och den nominella räntan.

Det är från den standardiserade europeiska konsumentkreditsinformationen som vi primärt har inhämtat informationen om varje kreditkorts effektiv ränta.

Vi antar också att du vill ha låga kostnader. Därför har vi markerat de kreditkort som har lägre effektiv ränta än genomsnittet som bättre. Om ett kreditkort har ett intervall av effektiv ränta, är det genomsnittet av intervallet som matchas mot alla andra kreditkrots genomsnitt.

Cashback

Cashback anger hur mycket i procent som du kan få tillbaka i rena pengar på varje köp du gör med respektive kreditkort.

Antingen anges det som ett intervall eller som ett enskilt procentuellt belopp.

Om det anges som ett intervall finns det information om att det beroende på olika villkor kan tillämpas olika procentuella cashbacks.

Det övre spannet av ett intervall anger hur mycket av varje köp du maximalt kan komma att få i återbäring. Om det är ett intervall innebär det här oftast ytterst specifika köpställen.

Det nedre spannet av ett intervall anger hur mycket av varje köp du minimalt kan komma att få i återbäring. Det ska därför visa den minsta återbäringen du kan komma att få. Observera dock att du aldrig kommer att få återbäring på kontantuttag.

Om cashback på ett kreditkort i vår lista anges som ett enskilt belopp gäller detta på alla dina köp.

Givetvis kan också värdet vara att de inte har någon cashback på någon form av köp. Då anges att det inte finns någon cashback på det kreditkortet.

Eftersom att vi försöker kvantifiera och göra data om alla kreditkort jämförbar är det dock givetvis viktigt att du noga kontrollerar de exakta villkoren hos de kreditgivare när du jämför kreditkort.

Högre cashback är alltid bättre cashback. Därför har vi markerat de kreditkort som har högre cashback än genomsnittet som bättre. Rimligtvis kommer detta att vara samtliga som har någon form av cashback emedan somliga inte har cashback.

Valutapåslag

Valutapåslag anges i procent och visar på hur mycket kreditgivaren kommer att lägga på när du gör ett köp i en annan valuta än den svenska kronan.

Normalt anses vi i Sverige ha låga valutapåslag jämfört med andra länder, men det kan ändå vara av vikt att välja ett kreditkort med lågt valutapåslag.

Valutapåslag syns normalt inte som en avgift på din månadsfaktura utan det läggs ihop i respektive transaktion.

Ett tips är att när du är utomlands och kan välja mellan att betala ett köp i SEK eller i landets egna valuta, välj alltid landets egna valuta. Detta därför att vi normalt har längre avgifter.

Vårt system om att markera värden som är bättre än genomsnittet anger valutapåslag som är lägre än genomsnittet som bättre. Du vill ha så låga valutapåslag som möjligt om det är vad som är viktigt när du jämför kreditkort.

Uttagsavgift

Uttagsavgiften visar den avgift som tillkommer när du gör ett kontantuttag i utlandet med kreditkortet.

Somliga kreditkort har att man inte har några uttagavgifter i specifika länder eller regioner. Om det någonstans indikeras att det kan tillkomma uttagsavgift har vi angett det.

Uttagsavgiften anges normalt som både procent och ett minsta belopp i svenska kronor.

Det tas alltid ut åtminstone ett minsta SEK-belopp, oavsett storleken på ditt kontantuttag.

Om du tar ut tillräckligt mycket pengar kommer istället den procentuella kostnaden att ta över.

Det är alltid den högsta av de två olika värdena som kommer att belasta ditt kreditkort när du gör ett uttag som avgiften tas ut på.

Eftersom att uttagsavgiften kan bestå av antingen en procentsats eller ett givet belopp i kronor kan du filtrera på båda delar. Om du kommer att ta ut mindre belopp är det värdet i kronor som är viktigt. Om du kommer att ta ut större summor är det snarare det procentuella värdet som är viktigt att ta hänsyn till när du jämför kreditkort.

Uttagsavgifter bör vara så låga som möjligt. Därför har vi markerat de som är bättre än genomsnittet genom att de har en lägre uttagsavgift än genomsnittet.

Avbetalning

Avbetalning påvisar hur mycket av din totala skuld du behöver betala tillbaka till kreditgivaren varje faktureringsperiod.

Minsta avbetalning anges normalt både i procent och i minst antal kronor. Normalt har kreditgivare att du behöver återbetala en viss andel av den utestående skuld.

Om din skuld är tillräckligt låg behöver du återbetala hela beloppet på en och samma gång. Normalt maximalt några hundra kronor.

Anledningen till att du behöver återbetala hela beloppet om din skuld är tillräckligt låg är på grund av att om du enbart skulle behöva återbetala en viss andel av din skuld skulle du aldrig behöva återbetala hela skulden. Utan ett minsta avbetalningsbelopp i kronor hade du aldrig behövt helt och hållet reglera skulden.

Det här är egentligen ingenting du behöver hålla koll på, eftersom det på fakturan framgår hur mycket du minst måste betala och hur mycket du maximalt måste återbetala.

Enligt vårt system där vi markerar värden som är bättre än genomsnittet är här ett lägre värde ett bättre värde. Ett lägre värde innebär att du kan delbetala på en längre period och detta utökar ditt handlingsutrymme.

Tre primära försäljningsargument

Alla kreditkort har olika fördelar som inte går att kvantifiera som ovan andra försäljningsargument.

Det som hos kreditgivaren anges som punkter om varför du ska ansöka om just deras kreditkort anges här som tre primära försäljningsargument till att du ska välja det kreditkortet över något annat.

Den här delen är högst problematisk att ange på ett likvärdigt sätt och på ett helt oberoende sätt eftersom att vår uppfattning om vilka argument som kreditgivaren anger är primära för det kreditkortet helt beror på vår uppfattning av deras hemsida och andra dokument.

När vi väljer vilka som bör vara kreditgivarens tre primära försäljningsargument tar vi hänsyn till vad du annars kan läs av de andra parametrar vi anger.

Om kreditgivaren har "Cashback på allt" som en av de första punkter de anger när de pitchar kreditkortet kan det möjligtvis inte tas med emedan det tydligt framgår av värdet cashback om de har det eller inte.

Inget av försäljningsargumenten kan anses var bättre än genomsnittet eftersom att det inte går att kvantifiera detta. Därför markeras aldrig någon av de tre sista delarna på varje kreditkort som bättre än hos något annat kreditkort.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen är ett dokument som återspeglar stora delar av ovan parametrar på ett just standardiserat sätt.

Det är till för att enkelt kunna jämföra mellan olika kreditavtal och är ytterst nyttig när du närmare vill kontrollera eventuella avgifter.